• +38 (056) 790 33 21
  • info@master-profi.com

METALURGIA

Duże prześwity i wysokie obciążenie wymaga wyłącznego stosowania konstrukcji metalowych podczas wznoszenia budowli dla przedsiębiorstw metalurgicznych. Ciężkie podpory dwugałęziowe, potężne żurawie przyścienne, ciężkie kratownice, wiązary płatwiowe – są to typowe części konstrukcyjne zakładu metalurgicznego. Dla produkcji i dostawy takich konstrukcji obowiązkowym warunkiem dla zakładu produkcyjnego produkującego konstrukcje metalowe jest dysponowanie ciężkimi suwnicami pomostowymi, przeprowadzenie montowania kontrolnego i park długich pojazdów o zwiększonej ładowności. Z tego właśnie powodu Zakład Master-Profi aktywnie uczestniczy w dostarczaniu takich konstrukcji metalowych między innymi dla zakładu „Dnieprostal” w m. Dniepropetrowsk oraz dla baterii koksowniczej w Turcji.